خدمات آموزش بسته بندی

گروه تدبیر در قالب شرکت های آباد تدبیر پارس، ارائه دهنده خدمات فنی مهندسی و شرکت کنترل فرایند رادمان، ارائه دهنده خدمات بازرگانی و پشتیبانی واحد های صنعتی افتخار دارد خدمات مورد نیاز واحد های بسته بندی صنایع پتروشیمی کشور را با توکل به خداوند متعال و تکیه بر توان فنی و اجرایی پرسنل و بهره گیری از مشاوره و پشتیبانی شرکت های سازنده در این عرصه ارائه نماید.

     تجربیات هشت ساله این مجموعه در زمینه ایجاد زیرساخت ها، رویه های اجرایی و کنترلی، افزایش راندمان واقعی واحد های بسته بندی با اخذ نمایندگی انحصاری شرکت  New Long ژاپن، شرکت Paglierani ایتالیا و شرکت Cosmapack ایتالیا در ابران، ارائه خدمات مشاوره، خدماتی و پشتیبانی این صنعت را بر اساس استانداردهای روز دنیا محقق ساخته است. از آن جا که در پی نیاز سنجی های این شرکت از واحدهای بسته بندی بخش آموزش در ابعاد مختلف می تواند متضمن دست یابی به اهداف و موفقیت فعالیت های این واحد باشد، افتخار داریم که به عنوان اولین شرکت در سطح کشور اقدام به تعریف دوره های تخصصی این واحد نموده و بخشی از نیازهای این بخش از صنایع عظیم کشور را پاسخگو باشیم.

سوابق آموزش

پتروشیمی ایلام

پتروشیمی جم

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی بندر امام (بسپاران)

سرفصل های دوره ی آموزش مقدماتی بسته بندی گروه صنعتی تدبیر

 

 • دوره عمومی ابزار دقیق صنعتی
 • سیستم های اتوماسیون صنعتی PLC مقدماتی
 • سیستم های اتوماسیون صنعتی PLC پیشرفته
 • سیستم های کنترل DCS مقدماتی

 

 • اصول نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق در واحد بسته بندی
 • اصول نگهداری و تعمیرات پیشرفته واحدهای بسته بندی
 • اصول روش های ایمنی و بهداشت صنعتی در واحدهای بسته بندی
 • اصول نگهداری و تعمیرات برق در واحدهای بسته بندی

 

 • اصول اپراتوری واحدهای بسته بندی
 • اصول نگهداری و تعمیرات عمومی در واحدهای بسته بندی
 • اصول نگهداری و تعمیرات مکانیک در واحدهای بسته بندی

.

.

.

همچنین به کارآموزان پس از طی دوره های مرتبط و برگزاری آزمون، گواهینامه رسمی اعطا خواهد شد.