اعضای گروه صنعتی تدبیر

موقعیت شغلی:

 • مدیر عامل شرکت آباد تدبیر پارس
 • مدیر عامل شرکت کنترل فرآیند رادمان
 • عضو سازمان نظام مهندسی
 • رئیس هیأت اسکواش استان فارس

مدارک تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)
 • کارشناسی مهندسی مکانیک
علی طباطبایی

علی طباطبایی

مدیر عامل

موقعیت شغلی:

 • رئیس هیأت مدیره شرکت آباد تدبیر پارس
 • معاون اجرایی شرکت آباد تدبیر پارس
 • عضو هیأت مدیره شرکت کنترل فرآیند رادمان

مدارک تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی صنایع و تحلیل سیستم ها
 • کارشناسی حقوق
علیرضا حشمتی

علیرضا حشمتی

رئیس هیأت مدیره

واحد فنی و مهندسی

حسین ایمانی نژاد فرد

حسین ایمانی نژاد فرد

کارشناس ارشد فنی
امین طباطبایی

امین طباطبایی

کارشناس ارشد فنی
مهران عباسی

مهران عباسی

مدیر فنی
مهدی ترابی عصر

مهدی ترابی عصر

کارشناس فنی
حبیب الله کشاورزی

حبیب الله کشاورزی

کارشناس فنی
علی میرجمالی

علی میرجمالی

کارشناس فنی
غباس اسماعیل پور

غباس اسماعیل پور

کارشناس فنی

واحد فروش

سرور سازگار گرائی

سرور سازگار گرائی

کارشناس فروش
مریم دعایی

مریم دعایی

کارشناس فروش

واحد برنامه ریزی

سپهر فرزان

سپهر فرزان

کارشناس ارشد برنامه ریزی

واحد مالی

افشین افراخته

افشین افراخته

کارشناس حسابداری
احمد فلاح زاده

احمد فلاح زاده

کارشناس حسابداری
سعید صدر

سعید صدر

مدیر مالی

واحد کامپیوتر و IT

شیوا عرب زاده

شیوا عرب زاده

مسئول IT و پشتیبان سایت

مسئول دفتر

پارسا بلیغ

پارسا بلیغ

مسئول دفتر شیراز

کارمند اداری

صدیقه شکوهیان

صدیقه شکوهیان

کارمند اداری
مهدی داورپرست

مهدی داورپرست

کارمند اداری