بازدیدها و خدمات پس از فروش

گروه تدبیر در قالب شرکت های آباد تدبیر پارس، ارائه دهنده خدمات فنی مهندسی و شرکت کنترل فرایند رادمان، ارائه دهنده خدمات بازرگانی و پشتیبانی واحد های صنعتی افتخار دارد خدمات مورد نیاز واحد های بسته بندی صنایع پتروشیمی کشور را با توکل به خداوند متعال و تکیه بر توان فنی و اجرایی پرسنل و بهره گیری از مشاوره و پشتیبانی شرکت های سازنده در این عرصه ارائه نماید.

تجربیات هشت ساله اجرایی این مجموعه در زمینه ایجاد رویه های اجرایی و کنترلی، افزایش راندمان واقعی واحد های بسته بندی این مهم را نمایان میسازد که به مدد پشتیبانی تخصصی شرکت شرکتهای سازنده ,و همت و تلاش متخصصان داخلی ارائه خدمات پشتیبانی و پس از فروش که از مهمترین اولویتهای کارفرمیان محترم است بر اساس استانداردهای روز دنیا دست یافتنی خوهد بود..

این مجموعه افتخار دارد با نیاز سنجی واحد های بسته بندی در قالب بازدیدهای دوره ای باحضور کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی این عرصه واحدهای بسته بندی سطح کشور را یاری نماید .

بازدیدهای کارشناسی در قالب برنامه ریزیهای مدون دوره ای ( ماهانه , شش ماهه ) اجرایی شده و نتایج و بازخوردهای آن به اطلاع کارفرمایان محترم خواهد رسید .

با توجه به حضور کارشناسان فنی مجرب و آموزش دیده در مجموعه تیم فنی و اجرایی این شرکت , ارائه خدمات اجرایی و عملیاتی در صورت نیاز و درخواست مشتریان محترم , از دست آوردهای یک دهه تلاش این شرکت در انتقال هر چه بیشتر دانش فنی این بخش و کاهش وابستگی ها به حضور کارشناسان خارجی خواهد بود .