گروه تدبیر در قالب شرکت های آباد تدبیر پارس، ارائه دهنده خدمات فنی مهندسی و شرکت کنترل فرایند رادمان، ارائه دهنده خدمات بازرگانی و پشتیبانی واحد های صنعتی افتخار دارد خدمات مورد نیاز تامین قطعات یدکی و تجهیزات واحد های بسته بندی صنایع پتروشیمی کشور را با توکل به خداوند متعال و تکیه بر توان فنی پرسنل و بهره گیری پشتیبانی شبکه بازرگانی خود با حمایت شرکت های سازنده در این عرصه ارائه نماید.

تجربیات این مجموعه در خصوص پشتیبانی این صنعت اهمیت کارشناسی فنی و مهندسی تامین را در راستای تحقق اهداف این واحدها را بیش از پیش نمایان میسازد .

این مجموعه افتخار دارد با نیاز سنجی کاربردی واحد های بسته بندی خدمات مورد نیاز تامین و تدارکات قطعات و تجهیزات و در صورت نیاز اقلام مصرفی مورد نیاز را بر اساس نظریات مشتریان محترم در بخش های ذیل ارائه نماید.

  • بررسی نیازمندیهای فنی و مهندسی و سازمانی جهت اجرای فعالیت های تامین تدارک بهینه ، ساخت قطعات، مشابه سازی
  • برآورد استانداردهای مصرف قطعات یدکی و مصرفی واحد های بسته بندی.
  • تعین شاخص ها و استانداردهای تامین قطعات یدکی و ملزومات واحد بسته بندی با تکیه بر اصول تجربی , فنی , کنترل موجودی و …
  • تعین رویه های تأمین، تأمین استاندارد بهینه، قطعات یدکی مصرفی واحد های بسته بندی.
  • تدوین و استقرار اصول سیستمی پیش بینی و برنامه ریزی ساخت قطعات یدکی واحد های بسته بندی با اخذ صلاحیت از شرکت های سازنده و تجربیات چند ساله در این زمینه.