مشاوره های فنی

گروه تدبیر در قالب شرکت های آباد تدبیر پارس، ارائه دهنده خدمات فنی مهندسی و شرکت کنترل فرایند رادمان، ارائه دهنده خدمات بازرگانی و پشتیبانی واحد های صنعتی افتخار دارد خدمات مشاوره مورد نیاز واحد های بسته بندی صنایع پتروشیمی کشور را با توکل به خداوند متعال و تکیه بر توان فنی و اجرایی پرسنل و بهره گیری از مشاوره و پشتیبانی شرکت های سازنده در این عرصه ارائه نماید.

بدیهی است ارائه بخشی از مشاوره های تخصصی , نیازمند حضور کارشناسان سازنده و یا متخصصان بین المللی این عرصه از صنعت میباشد که با تلاشهای صورت گرفته و برنامه ریزیهای دوره ای , این مهم قابل تحقق خواهد بود .

  • مشاوره های لازم در خصوص تهیه طرح های توجیهی مرتبط با واحدهای بسته بندی
  • مشاوره های فنی و مهندسی جهت طراحی پایه واحدهای بسته بندی
  • مشاوره های لازم در خصوص انتخاب سیستم های بهینه و کاربردی در واحدهای بسته بندی
  • بررسی و شناسایی فعالیت ها و استانداردها ی عملکردی واحد بسته بندی.
  • بررسی محدودیت ها و کمبودهای عملیاتی در واحد بسته بندی.
  • بررسی و تدوین رویه تعین و تدوین اهداف و انتظارات در واحد های بسته بندی
  • ارائه اصول و تدین برنامه ریزی عملیاتی و راهبردی در واحد بسته بندی
  • رویه های کنترل و پایش برنامه های عملیاتی و راهبری واحد بسته بندی.