گروه تدبیر با هدف ارائه خدمات نوين و روز دنيا در زمينه پشتیبانی فنی و مهندسی صنايع نفت و گاز و پتروشيمي از سال 1386 پا به عرصه صنعت گذاشت. در اين‌راه فعاليت‌هاي پشتيباني توليد اين صنايع همچون ساخت و نصب بخش‌های مختلف واحدهای صنعتی، نگهداري وتعميرات واحدها، تامين قطعات، لوازم و دستگاه‌هاي مورد نياز، وتامين و پرورش نيروي انساني مجرب و کارآمد را به عنوان فعاليت‌هاي پايه‌اي انتخاب کرد.
گروه تدبیر شامل شرکت‌های« آباد تدبیر پارس « ارائه دهنده خدمات فنی مهندسی و شرکت» کنترل فرایند رادمان»، ارائه دهنده خدمات بازرگانی و پشتیبانی واحد‌های صنعتی، افتخار دارد خدمات مورد نیاز واحد‌های بسته‌بندی صنایع  مختلف به ویژه صنایع پتروشیمی کشور را با تکیه بر تجربیات خود، توان فنی و اجرایی پرسنل و بهره‌گیری از مشاوره و پشتیبانی شرکت‌های سازنده در این عرصه به عنوان فعالیت تخصصی خود معرفی نماید.
تجربیات این مجموعه در زمینه ایجاد زیرساخت ها، رویه‌های اجرایی و کنترلی، افزایش راندمان واقعی واحد‌های بسته‌بندی با اجرای برنامه‌های راهبری و نگهداری و تعمیرات سازمان یافته با پشتیبانی و بهره‌گیری از دانش فنی روز دنیا، تامین نیازهای صنعت بسته‌بندی را در کشور بر اساس استانداردهای روز دنیا محقق ساخته است.

گواهی استاندارد

نمایندگی ها

ضرورت دسترسی به دانش فنی روز دنیا و لزوم استفاده از پشتیبانی فنی بین المللی جهت تسریع و اطمینان از پاسخگو بودن کیفیت خدمات فنی مورد نیاز کارفرمایان محترم، لزوم همکاری با شرکتهای تخصصی بین المللی را نمایان ساخت که نتایج حاصله تا امروز به شرح زیر ارائه می گردد:

خدمات پشتیبانی در بخش بسته بندی

خدمات مدیریت راهبردی:
1- مشاوره مدیریت واحد بسته‌بندی در ابعاد مختلف.
2- نیاز سنجی واحد‌های بسته‌بندی و برنامه‌ریزی راهبردی، رفع نیاز‌ها.
3- مشاوره مدیریت منابع و آموزش‌های تخصصی نیروی انسانی واحد‌های بسته‌بندی.
4- مشاوره مدیریت و تامین ماشین آلات و تجهیزات واحدهای بسته‌بندی.

خدمات فنی و پشتیبانی:
1- استـقرار و راهبـری گـروه فنـی و مهنـدسی و مشـاوره جهـت اجـرای فعـالیـت‌هـای نصـب و راه‌انـدازی، بهـره‌برداری، استقرار سیستم نت و  تعمیرات اساسی
2- بررسی‌های دوره‌ای و نیاز سنجی و اجرای تغییرات و بروز‌رسانی جهت افزایش کارایی خطوط
3- استقرار و راهبری گروه پشتیبانی فنی جهت انجام تعمیرات موردی

سوابق اجرایی در بخش بسته بندی

 •   راهبری، تعمیرات و بهره برداری دستگاه‌های بسته‌بندی واحد HDPE پتروشیمی جم از سال 1388 الی1391. (W&H and Moller)
 •   راهبری، تعمیرات و بهره‌برداری دستگاه‌های بسته‌بندی واحد LLDPE پتروشیمی جم از سال 1388 الی1391. (Bag Line and Bocedi)
 •   خدمات مهندسی و مشاوره نصب قطعات K-Sealer پتروشیمی مارون مرداد 1390.
 •   تدوین برنامه‌های PM, RM پتروشیمی جم در واحدهای بسته‌بندی.
 •   انجام بازدید های دوره ای نماینده B.L. به صورت 6 ماهه از پتروشیمی مارون، جم و امیرکبیر.
 •   خدمات پیش راه اندازی و راه اندازی خطوط بسته بندی واحد HDPE پتروشیمی ایلام اسفند 91 تا اردیبهشت 92.
 •   مدیریت راهبری خطوط بسته بندی پتروشیمی ایلام از شهریور 92 تاکنون
 •   تعمیرات و نگهداری خطوط بسته بندی پتروشیمی ایلام از مهر ماه 92 تاکنون. (New long and Fuji)
 •   برگزاری کارگاه آموزشی روش های نوین راهبری سیستم های بسته بندی صنایع پتروشیمی خرداد 1391و تیر ماه 92 طی دو دوره در ایلام.
 •   تأمین بخش قابل توجه‌ای از قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحد بسته‌بندی در سطح کشور توسط شرکت کنترل فرایند رادمان (RAPCO).
 •   برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با واحد بسته بندی در پتروشیمی ایلام تیرماه 92 و اردیبهشت ماه 93.
 •   تعمیرات اساسی و بروز رسانی خطوط بسته بندی واحد PP پتروشیمی مارون با همکاری شرکت BL ایتالیا.
 •   برگزاری دروه های آموزشی بسته بندی در شرکت بسپاران پتروشیمی بندر امام خرداد ماه 94
 •   تامین قطعات یدکی مورد نیاز دستگاههای بسته بندی پتروشیمی ایلام خردادماه 94
 •   مشاوره مدیریت و تعمیرات بسته بندی پتروشیمی ایلام تیر ماه 94